Algemene voorwaarden beveiligingcontract.

De contracthouder is ermee bekend dat:

 • alle software die door Helpdesk-aan-Huis gebruikt wordt, gratis van het Internet is te downloaden;

 • dus alleen betaald wordt voor de tijd en kennis;

 • het contract verplicht wordt aangegaan voor 1 jaar. Na het eerste jaar kan op elk moment het contract worden opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.

 • virussen en kwaadaardige software door Helpdesk-aan-Huis gedurende het abonnement kosteloos zullen worden verwijderd wanneer dit wordt gevraagd;

 • nog 3 keer een check-up van de beveiliging plaatsvindt gedurende de abonnementsperiode;

 • wanneer de kwaadaardige software niet kan worden verwijderd het resterende bedrag ingaande vanaf de lopende maand door Helpdesk-aan-Huis zal worden teruggestort.

 • de geïnstalleerde software op de computer blijft staan, ook na beëindiging van het contract;

 • dat alle recht op aanspraak of terugstorten komt te vervallen als blijkt dat de instellingen van de door Helpdesk-aan-Huis geïnstalleerde software door iemand anders dan Helpdesk-aan-Huis is aangepast;

 • Helpdesk-aan-Huis niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade aan eventuele hard- en/of software;

 • Het abonnement ingaat op het moment dat de contracthouder Helpdesk-aan-Huis toegang verleent tot de computer.

 • Dit contract enkel over de beveiliging van de PC gaat en geen betrekking heeft op het verdere onderhoud van de PC.

 • Maandelijkse betaling via automatische incasso ook mogelijk is.

   

De kosten zijn afhankelijk van het aantal computers:

tarieven abonnementen 2018

LET OP: de verzekering kan alleen maar worden afgesloten voor computers waarop een legaal besturingssysteem staat.